Προσωπική Τοποθέτηση

“Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Κοινωνία της Γνώσης”

Η σημασία της πληροφόρησης και της γνώσης για τις σύγχρονες κοινωνίες έχει αλλάξει δραματικά κατά την τελευταία εικοσαετία. Δύο μόλις δεκαετίες πριν, η πρόσβαση στην πληροφορία και η ανάγκη για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογίας ήταν υπόθεση λίγων. Σήμερα είναι ανάγκη των πολλών. Η δημιουργία, διαχείριση και διάθεση της πληροφορίας, η οποία στα τέλη του 20ου λάμβανε χώρα ιεραρχικά και μέσα από περιορισμένα κανάλια, στις αρχές του 21ου γίνεται, πλέον, ανοικτά, συμμετοχικά και, κυρίως, διαδικτυακά. Την κυριαρχία του “διαδικτύου” της δεκαετίας του 1990, έχει, πλέον, διαδεχθεί η επικράτηση των “δεδομένων” το 2013. Από τις πρωτοβουλίες OpenGov για τα ανοικτά δεδομένα έως τα κοινοτικά προγράμματα που συνδέουν τη χρηματοδότηση με την ανοικτή πρόσβαση, οι προτεραιότητες σε επίπεδο πληροφοριακής πολιτικής στρέφονται σταθερά γύρω από μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο οικοσύστημα γνώσης. Αυτό το οικοσύστημα τροφοδοτείται από ένα σύνολο οργανισμών, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών, που παράγουν την πληροφορία, τη διατηρούν και τη διαθέτουν, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί και να θέσει σε εφαρμογή ένα νέο κύκλο γνώσης.

Στη διαδικασία αυτή, ο καταλύτης που μετατρέπει την πληροφορία σε γνώση είναι η μεταπληροφορία: η τοποθέτηση της πληροφορίας σε ένα συμφραζόμενο είναι το στοιχείο που την καθιστά πραγματικά χρήσιμη και επαναχρησιμοποιήσιμη. Για το λόγο, αυτό τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που παρέχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθεί η πληροφορία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, είναι εκείνα που την ολοκληρώνουν και επιτρέπουν τη μετατροπή της σε βασικό συστατικό της κοινωνίας της γνώσης.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης αποτελεί βασικό μέρος αυτού του οικοσυστήματος της γνώσης και έχει διαδραματίσει και εξακολουθεί να διαδραματίζει νευραλγικό ρόλο στην ενίσχυση και ανάπτυξη του κύκλου της έγκριτης επιστημονικής και πολιτιστικής γνώσης στην Ελλάδα και τη διασύνδεση της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα.