"Συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας οικολογίας με στόχο την ανάπτυξη όλων των σταδίων του κύκλου ζωής της γνώσης"

Η Δρ Εύη Σαχίνη είναι Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Υπήρξε προϊσταμένη του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης από το 1997. Κατά τη διάρκεια της θητείας της έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο χώρο της διαχείρισης και διάθεσης έγκριτης επιστημονικής και πολιτιστικής γνώσης και της διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, έχοντας διεκπεραιώσει με επιτυχία περισσότερα από 75 αναπτυξιακά έργα με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 50.000.000 ευρώ, τα οποία δημιούργησαν κατά μέσο όρο 40 νέες θέσεις εργασίας υψηλά εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού σε ετήσια βάση. Αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες με σημαντικούς φορείς, έχει καταρτίσει πλαίσια συνεργασίας με περισσότερους από 75 φορείς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας οικολογίας με στόχο την ανάπτυξη όλων των σταδίων του κύκλου ζωής της γνώσης.

Προτεινόμενα Βίντεο

  • 4th International Open Access Conference @ EKT
  • WIRE V – Week of Innovative Regions in Europe 2014, 12-13 June 2014, Aegli Zappeiou
  • Social Business Excellence Awards, 29 May 2014, National Hellenic Research Foundation