Νέα

02.04.2014

Στο Διεθνές Συνέδριο “Achieving Impact” για τον αντίκτυπο της έρευνας στις Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, με μεγάλο ενδιαφέρον για τα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας των Κοινωνικο-οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, ειδικά σε σχέση με τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον Ορίζοντα 2020.

02.04.2014

Η Δρ Εύη Σαχίνη με την κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ, στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης στην επιστημονική γνώση.

02.04.2014

Στην εκδήλωση "Δράσεις Marie Sklodowska-Curie στον Ορίζοντα 2020", όπου παρουσιάστηκαν οι νέες προκλήσεις των υποτροφιών Marie Sklodowska-Curie με προϋπολογισμό, ο οποίος ανέρχεται στα 800 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2014 – 2015.