"Δράσεις Marie Sklodowska-Curie στον Ορίζοντα 2020"

Στην εκδήλωση "Δράσεις Marie Sklodowska-Curie στον Ορίζοντα 2020", όπου παρουσιάστηκαν οι νέες προκλήσεις των υποτροφιών Marie Sklodowska-Curie με προϋπολογισμό, ο οποίος ανέρχεται στα 800 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2014 – 2015.