Στο Τελικό Συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου RECODE "Η Ανοικτή Πρόσβαση στα Ερευνητικά Δεδομένα ως μοχλός για την Ανοικτή Επιστήμη"

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργάνωσε το 4ο Διεθνές Συνέδριο "Ανοικτή Πρόσβαση @ΕΚΤ" με τίτλο "Η Ανοικτή Πρόσβαση στα Ερευνητικά Δεδομένα ως μοχλός για την Ανοικτή Επιστήμη". Πρόκειται για το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου RECODE, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2015 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

 

Δείτε περισσότερα εδώ