Ομιλία στο Διαδικτυακό Διεθνές Forum “Ο Ελληνικός Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο & τη Europeana”

Ομιλία στην εκδήλωση "Διαχείριση του πολιτιστικού περιεχομένου στο διαδικτυακό περιβάλλον"

Ομιλία στην εκδήλωση «Marie Skłodowska-Curie Actions - Ανταλλαγές Προσωπικού 2022»